Select Page

Alle soorten bouwbedrijven krijgen ermee te maken: de Wet kwaliteitsborging. De nieuwe Wet zou een beter inzicht moeten geven in de aansprakelijkheid en zorgen voor een beter bouwkwaliteit tegen lagere kosten. Maar wat is de Wet kwaliteitsborging nou precies? Je leest het allemaal hieronder.

De Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen

Zaken zoals bruikbaarheid, veiligheid en energiezuinigheid van gebouwen worden momenteel getoetst door het bevoegde bestuursorgaan. Met de intreding van de Wet kwaliteitsborging worden dergelijke aspecten door marktpartijen getoetst. De bouwkwaliteit en het bouwtoezicht wordt verbeterd door kwaliteitsborgers in te schakelen. Het is cruciaal dat het eindresultaat van het bouwwerk aan de voorschriften van het Bouwbesluit voldoet.

Doel van de Wet kwaliteitsborging

Er zijn een aantal doelen die komen kijken bij de Wet kwaliteitsborging. Het gaat hierbij om:

  • Het verbeteren van de bouwkwaliteit
  • Het verbeteren van de consumentenpositie
  • Het stimuleren van de kwaliteitsverbetering
  • Het verminderen van de faalkosten

Hoe ziet de Wet eruit?

Het gebouw wordt door onafhankelijke kwaliteitscontroleurs oftewel de kwaliteitsborgers gecontroleerd. Het gebouw dient aan de Wettelijke technische eisen te voldoen. Daarnaast is de aannemer zelf verantwoordelijk mocht er sprake zijn van gebreken in de bouw door eigen fout. De klant heeft hierdoor de mogelijkheid om de aannemer aan te dwingen mocht er wat verkeerd gaan. Het is wel noodzakelijk dat de klant op de hoogte is in hoeverre de aannemer tegen faillissement en risico’s op schade en gebreken is verzekerd. Verder kunnen klanten 5% van het bouwbedrag bij de notaris parkeren en heeft de gemeente het recht om de bouw stil te leggen indien de kwaliteitsborger een probleem constateert.

De betrokken partijen

Om de doelen van de Wet kwaliteitsborging te behalen is een optimale samenwerking tussen alle betrokken partijen essentieel. Hierbij gaat het om een samenspel tussen:

  • De opdrachtgever: Dit is tevens de vergunninghouder en kan zowel een publieke als private partij zijn.
  • De bouwer: De bouwer dient op correcte wijze te kunnen bewijzen dat het bouwwerk voldoet aan de kwaliteitseisen.
  • De gemeenten: Zaken die komen kijken bij de ruimtelijke toetsing zijn in handen van de gemeenten.
  • De instrumentenaanbieder: Het gaat om een private partij dat verantwoordelijk is voor het voldoen aan de verschillende kwaliteitsnormen.
  • De kwaliteitsborger: Deze private partij voert de kwaliteitsborging uit, zowel voor als tijdens de bouw en bij de oplevering. Hierbij geldt een meldingsplicht.
  • De toelatingsorganisatie: Deze keurt alle instrumenten die worden aangeleverd.

Wanneer treedt deze Wet in?

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben onlangs gemeld dat de Wet kwaliteitsborging per 1 januari 2022 in zal treden. Deze Wet zal eerst alleen geldig zijn voor eenvoudige bouwwerken. Andere bouwwerken volgen vanaf 2025.

Dankzij de nieuwe Wet kwaliteitsborging kunnen we verwachten dat de bouwkwaliteit aanzienlijk zal worden verbeterd en de bouwkosten juist zullen worden verlaagd. Klanten krijgen verder meer toezicht tot belangrijke zaken waardoor de consumenten positie vooruit gaat. De Wet gaat per 1 januari 2022 van kracht. Uiteindelijk zullen zowel grote als kleine bouwbedrijven met de Wet kwaliteitsborging te maken krijgen.