Select Page

Je wilt meer met de zolder in je woning kunnen doen, bijvoorbeeld er een thuiswerkplek van maken? Dan geeft een dakkapel je meer natuurlijk licht, meer ventilatie, zicht naar buiten en meer bruikbare vloeroppervlakte. Dat laatste wil zeggen dat je in een groter deel van de zolder rechtop kunt staan. Als je een dakkapel in Eindhoven wilt (laten) plaatsen, dan kan je uit diverse soorten kiezen. Je kunt dakkapellen indelen naar de materialen die worden gebruikt of naar bouwwijze: prefab of maatwerk. In dit artikel delen we ze in naar model.

Soorten dakkapellen

Zoals in de vorige paragraaf is aangegeven, bespreken we hier soorten dakkapellen in de zin modellen. De volgende modellen komen aan de orde:

  • Plat dak dakkapel
  • Schuin dak dakkapel
  • Puntdak dakkapel

Plat dak dakkapel

Bij een plat dak dakkapel wordt de lijn van het dak van de woning onderbroken. Dit model heeft een plat dak, terwijl de rest van het dak schuin is. Het dak van dit model loopt zelfs iets naar achteren af in een gootje, opdat het regenwater wordt afgevoerd. Doorgaans bevindt zich aan beide zijden van dat gootje een regenpijpje om het water af te voeren naar het dak van de woning. Dit model heeft geen aparte nok.

Schuin dak dakkapel

Dit model dakkapel heeft een schuin dak en verstoort dus de lijn van het dak van de woning minder. Dit model begint daarom normaliter ook op een hoger punt in dat dak. Om het regenwater af te voeren heeft dit model een goot aan voorkant die uitkomt in regenpijpen, die op hun beurt uitkomen op het dak van het huis. Bij woningen met rieten daken wordt dit model doorgaans geplaatst. Ook voor het dak van de dakkapel wordt dan riet gebruikt. Dit model heeft ook geen eigen nok.

Puntdak dakkapel

Dit model dakkapel heeft wel een eigen nok. Die staat loodrecht op de woning. Vanaf die nok loopt het dak van de dakkapel aan beide zijden af. Ze zijn daarom doorgaans niet erg breed. De dakpannen die eerst waren verwijderd van het dak van het huis om de opening voor de dakkapel te maken, worden dan gebruikt voor het dak van de dakkapel. Die wijken dus niet af van de rest van het dak. De schuine delen lopen ieder uit in een goot. Die goot heeft ook weer aan beide zijden een regenpijp.

Bron foto door WikimediaImages from Pixabay